Dat de software is ontwikkeld in nauwe samenwerking met accountants is duidelijk te zien, stelt Mark van der Kraan. Dat Belderbos & Partners geen secretariële ondersteuning nodig heeft, schrijft hij toe aan het feit dat zij door RADAR vrijwel volledig geautomatiseerd zijn. Mede hierdoor kan het bedrijf zich focussen op haar core business en hoge kwaliteit leveren.

Focus op core business

Belderbos & Partners is een klein accountantskantoor dat in 2005 is overgenomen door het huidige management. De klanten komen met name uit het midden en klein bedrijf maar ook de zelfstandige ondernemer zonder personeel kan bij Belderbos & Partners terecht. Mark van der Kraan, een van de partners vertelt het volgende over het van start gaan met RADAR crm.

Allereerst werden al onze naw-gegevens door RADAR overgenomen en omgezet naar de RADAR-omgeving. Eigenlijk verliep de hele implementatie heel soepel. Wij wilden ook met RADAR uren en facturatie beginnen maar om dat proces ook vlekkeloos te laten verlopen, hebben wij een overbruggingsperiode ingelast. Een half jaar later hebben we het laatste traject ingezet en dat is precies uitgekomen zoals voorgesteld.

Inmiddels kunnen wij terugkijken en concluderen dat wij meer werk verzetten met minder personeel en daarin heeft RADAR software ook een belangrijke rol.

Belderbos en partners, Mark van der Kraan