Privacystatement 2017-09-22T12:02:12+02:00

Privacystatement

Gebruik van persoonlijke gegevens door RADAR software

RADAR software is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten, de bezoekers van haar websites en de gebruikers van mobiele applicaties van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten, bezoekers en gebruikers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. RADAR software houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening legt RADAR software persoonsgegevens vast. Dit is het geval wanneer u een (cloud) product of dienst afneemt, gebruik maakt van onze social sites of mobiele applicaties, een online klantenaccount heeft, een (web)seminar bijwoont, uw interesses opgeeft of op een andere wijze uw belangstelling kenbaar maakt, of anderszins contact heeft met RADAR software.

Bij de gegevens over u gaat het om gegevens zoals contactgegevens, inloggegevens, gegevens over betalingen, factuurgegevens, bestelde producten, functiegegevens en/of opgegeven interesses.

RADAR software gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, in het kader van het aanbieden van een bepaalde (cloud) product of dienst, social site of mobiele applicatie, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering, en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van RADAR software of van bepaalde zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden (online of per post).

Uw e-mailadres

Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het in gebruik nemen van onze producten, dan kan deze gebruikt worden om u als klant te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van RADAR software. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden.

Het is ook mogelijk dat u ermee heeft ingestemd dat het e-mailadres wordt gebruikt voor het incidenteel ontvangen van voor u relevante informatie omtrent producten, aanbiedingen en acties van en door RADAR software.

Klikgedrag

Op de websites van RADAR software worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan RADAR software haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Links naar andere sites

Op de website van RADAR software zijn enkele links naar websites van andere partijen opgenomen. RADAR software draagt geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze partijen met uw gegevens omgaan. Kijk daarom of de door u bezochte site een privacyverklaring bevat. Zo ja, lees deze om te zien of u zich kunt vinden in het daarin beschreven privacybeleid van de betreffende partij.

Wijzigingen

RADAR software behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring.

Dit document is voor het laatst gewijzigd op: november 2016