RADAR software | dr. Kuyperstraat 14 | 2514 BB | DEN HAAG | 0031 (0) 70 381 57 04 | info@radarsoftware.nl
RADAR

RADAR UREN EN FACTURATIE

Niet ieder uren en facturatie pakket is hetzelfde. In RADAR hebben we de uitgebreide wensen van accountantskantoren overzichtelijk en functioneel opgenomen. Denk hierbij aan eenvoudige urenregistratie, enorme flexibiliteit bij het factureren en uitgebreide mogelijkheden in de presentatie van de factuur.

U bent klaar voor de toekomst met Budgetbewaking en -signalering!

RADAR UREN

RADAR UREN is het middel om al uw medewerkers zo snel en makkelijk mogelijk uren te laten schrijven. Daarmee heeft u

 • compleet en snel inzicht in de tijdsbesteding van uw medewerkers
 • up to date managementrapportages
 • decentrale invoer
 • altijd direct op de hoogte van de realisatie van de werkzaamheden en de stand van de nog te factureren uren
 • verschotten
 • diverse controlemogelijkheden

RADAR FACTURATIE

Met RADAR FACTURATIE kunt u op ieder moment snel en doeltreffend uw facturen op basis van de geschreven uren of periodieke facturen maken, zoals vaste afspraken of voorschotten.

U heeft volledige flexibiliteit om de te factureren uren en producten aan te passen via af- en bijboeken of uitstellen (doorschuiven).

U bepaalt zelf op welke momenten u factureert.

Eenvoudig in te richten in welke layout een klant de factuur ontvangt en of er wel of geen bijlage (specificatie) wordt meegestuurd.

Elektronisch factureren. Loop voorop met E-Facturatie met de integratie van RADAR met E-Verbinding. Of kies ervoor om uw facturen automatisch te versturen via mail met de factuur als PDF en als UBL bestand.

Uitgebreide omzetrapportages over de jaren heen.

RADAR BUDGETTEN

De module RADAR BUDGETTEN waarmee u het bedrag dat een klant voor het jaarwerk, administratie, fiscale zaken en/of salarisadministratie moet gaan betalen kunt beheren en monitoren neemt een vlucht.

Veel klanten die deze module bekijken, starten er direct mee.

Enkele van de onderscheidende functionaliteiten die RADAR BUDGETTEN biedt:

 • eenvoudig uw budgetten vastleggen per boekjaar en type werk(bijvoorbeeld jaarrekening 2015, administratie 2016, lonen 2016)
 • budget op basis van vaste afspraak of voorschot
 • automatische toewijzing van urenregels aan het juiste budget
 • automatische signalering van budgetoverschrijdingen
 • voorkomen is beter dan genezen:signalering als bijvoorbeeld 75% van het budget opgebruikt is
 • alle extra werkzaamheden die buiten afspraken vallen direct inzichtelijk en uit te factureren
 • automatisch eindafrekeningen maken

RADAR ELEKTRONISCH FACTUREREN

RADAR FACTURATIE kunt u uitbreiden met de module ELEKTRONISCH FACTUREREN. Met deze module loopt u voorop met E-Facturatie met de integratie van RADAR met E-Verbinding. Of kies ervoor om uw facturen automatisch te versturen via mail met de factuur als PDF en als UBL bestand.

 • uniek aan RADAR elektronisch factureren is dat u “papieren” en “elektronische” factureren door elkaar kunt gebruiken.
 • per klant geeft u aan of deze de factuur per post of per e-mail wil ontvangen.
 • lay-out en proef e-mails
 • UBL bestand wordt standaard met de mail meegestuurd.
 • ‘echte’ E-facturatie

Maakt u zich zorgen over hoe de e-mail die verstuurd wordt er uit ziet?

U heeft in RADAR de mogelijkheid voor een proef e-mail en u kunt dus zelf de lay-out van de te versturen e-mails bepalen.

Managementrapportages

Met RADAR heeft u de beschikking over een groot aantal eenvoudig te produceren rapportages. Denk hierbij aan onderhanden werkpositie, productiviteit, uren per klant per activiteit, op diverse niveaus inzicht in de gerealiseerde en gefactureerde gegevens, bij- en afboekingen, etc.

U kunt met autorisatie bepalen welke medewerker welke rapportages met welke gegevens kan zien.

Tarievenstructuur

RADAR biedt u een flexibele inrichting voor uw tarievenstructuur. Dit kan per medewerker, per activiteit, per klant of per project of combinaties van de voorgaande. U kunt op elke gewenste datum een aanpassing op uw uurtarieven doorvoeren. Waarbij uiteraard uw historie in tact blijft. Medewerkers kunnen altijd uren invoeren ook als er nog een tariefswijziging doorgevoerd moet worden.

Meerdere Bedrijven

RADAR kunt u uitbreiden met de module MEERDERE BEDRIJVEN.

U heeft dan de beschikking over meerdere Uren en Facturatie administraties met:

 • volledig gescheiden urenregistratie en facturatie per bedrijf
 • aparte factuurnummerreeks per bedrijf
 • gescheiden export naar uw financiële administratie per bedrijf
 • aparte rapportages van uw urenregistratie en facturatie per bedrijf
 • “intercompany” rapportages waarbij u kunt zien hoeveel uren er geschreven zijn van bedrijf A voor bedrijf B en vice versa
 • een onbeperkt aantal bedrijven
 • aparte factuurlayout(s) per bedrijf
 • 1 klantenbestand en 1 medewerkersbestand waarbij u elke klant en medewerker aan een bedrijf kunt toekennen